دوره های ما

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

امدادگر حوادث 140102

امدادگر حوادث شغلی است از حوزه بهداشت و ایمنی که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون: بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت و ایمنی کار، مدیریت وبررسی صحنه حادثه، تخلیه اضطراری در سوانح ، حمایت روانی مصدومان, انجام کمکهای اولیه در هنگام وقوع حادثه واطفاء و ایمنی حریق می باشد و با مشاغلی از قبیل پدافند غیر عامل در صنایع , مسئول بهداشت و ایمنی ,رفتار شناسی حریق, آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت و کمک های اولیه در ارتباط است. علاوه بر کمک های اولیه ، سایر نیازهای افراد آسیب دیده را نیز برآورده می کند ( اسکان و سرپناه ، تغذیه و … با توجه به شرایط و نوع حادثه ) . به فردی که کمک های اولیه را ارایه می کند ، امدادگر یا کمک کننده می گویند .امدادگر فردی است که خصوصیات یک امدادگر : یک امدادگر بایستی خصوصیات ویژه ای داشته باشد تا بتواند به معنای واقعی کلمه ، وظایف محوله اش را به نحو احسن انجام دهد.