آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای شایستگان

دوره های آموزشی


لینک های مفید


سامانه دریافت کارت آزمون

از طریق این لینک می تواند کارت آزمون خود را دریافت کنید

بیشتر
تصویر خدمت
بیشتر
سامانه پرداخت هزینه گواهینامه

از طریق لینک زیر می توانید هزینه مربوط به گواهینامه خود را پرداخت کنید

بیشتر
تصویر خدمت
بیشتر
سامانه استعلام گواهینامه

از طریق لینک زیر می توانید نسبت به دریافت و استعلام گواهینامه خود اقدام کنید

بیشتر
تصویر خدمت
بیشتر
دوره های ما


174
تعداد دوره های برگزار شده
1212
تعداد فراگیران آموزش دیده
11
تعداد مربیان
90%
درصدقبول شدگان