دستیار قفسه چین دارو

 • مصطفی مغانی
 • ۱۳۹۹-۰۸-۲۷ (۱۱:۳۲)
 • تکنسین داروخانه،دستیارقفسه چین
تصویر دوره
ظرفیت این دوره تکمیل شده است.
تالار گفتگو
 • هزینه : رایــــــگان
 • تاریخ شروع دوره: 1399/08/27
 • مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
 • تعداد جلسات : 5
 • تعداد فایل های آموزشی : 5
 • گواهینامه: ندارد
 • ظرفیت دوره :۱
 • تعداد فراگیران جاری: ۲

درباره دوره


جلسات

جلسه ۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با دارو و سرنوشت آن در بدن آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان

جلسه ۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با اصول نسخه آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان

جلسه ۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با اصول انبارداری دارو آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان

جلسه ۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با تکنسین داروخانه آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان

جلسه ۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با داروهای چشمی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید کاربر سایت باشید. (ورود | ثبت نام)

اساتید

مصطفی مغانی
null / null

دارای مدرک مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه ایمنی و بهداشت در زمینه دستیار قفسه چین دارو ، امدادگر حوادث ، کمک های اولیه ، HSE مقدماتی و پیشرفته