ثبت نسخ داروخانه با نرم افزار هراسی و آریا

 • مصطفی مغانی
 • ۱۴۰۰-۰۸-۱۵ (۱۴:۴۱)
 • ثبت سیستم داروخانه
تصویر دوره
قیمت دوره : ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نامتالار گفتگو
 • هزینه : ۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره: 1400/08/15
 • مدت زمان دوره: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
 • تعداد جلسات : 16
 • تعداد فایل های آموزشی : 17
 • گواهینامه: ندارد
 • ظرفیت دوره :۱۰
 • تعداد فراگیران جاری: ۴

درباره دوره

جهت پرداخت وجه آزمون

مبلغ 300 هزارتومان به شماره کارت ذیل واریز فرمایید

6219-8619-1123-3897

به نام مصطفی مغانی

و پس از واریز عکس فیش واریزی و نام و نام خانوادگی را به شماره 09154804408

از طریق واتساپ ارسال نمایید.


جلسات

جلسه ۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آشنایی با ثبت نسخ الکترونیک

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با ثبت نسخ در نرم افزار فارماسی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با ثبت داروی جدید آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با لیست گیری ماهانه آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با تایید نسخ تامین اجتماعی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با تایید نسخ خدمات درمانی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با انبارگردانی و فاکتور ورودی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با زدن نسخه با تاریخ سال گذشته و انتقال موجود آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با نحوه انتقال نرم افزار به بارکد خوان و پایانه

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با بروزرسانی بیمه های نرم افزار فارماسی

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با بروز رسانی بیمه ها آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با ثبت نسخ نرم افزار آریا قسمت اول آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با قسمت دوم نرم افزار آریا آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با نرم افزار ثبت نسخ آریا قسمت 3 آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با آموزش نسخ الکترونیک خدمات آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۲۲ (۱۷:۰۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این قسمت با ثبت نسخ کاغذی خدمات آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید کاربر سایت باشید. (ورود | ثبت نام)

اساتید

مصطفی مغانی
null / null

دارای مدرک مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه ایمنی و بهداشت در زمینه دستیار قفسه چین دارو ، امدادگر حوادث ، کمک های اولیه ، HSE مقدماتی و پیشرفته